Assistansersättning

Vem kan få assistansersättning?

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande  behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt, kan du få assistansersättning. 

Du måste också tillhöra någon av följande grupper:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld (t.e.x trafikskada) eller kroppslig sjukdom (t.e.x stroke) etc.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande. Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i ditt dagliga liv.

Har du ytterligare frågor om assistansersättning? Kontakta oss så så svarar vi på eventuella frågor!